15SAM | Perforovaný plech v Bratislavě

Interiér zrekonstruované půdy byl do detailu promyšlen architektem i investorem a neméně času jsme věnovali schodišti my. Po týdnech příprav a diskuzí  jsme došli k návrhu schodiště vedoucího z obytné místnosti do ložnice s terasou. Perforace plechů schodišťového ramene průhled místností nijak neomezuje. Z visuté galerie je přehled o všem, co se v obytné místnosti děje. Součástí dodávky byla i výroba a montáž 3 kusů táhel ztužujících nosné prvky střechy.

Detail: Jako jeden celek svařované a lakované schodiště pozbývá jakýchkoliv spár či šroubů.

Cena 300.000,- Kč bez DPH

Bratislava, dokončeno v roce 2015