17KUS | Sněhobílé jeklové zábradlí ve Šternberku

Na interiéru novostavby ve svahu nad Šternberkem se rodina podílela vlastní tvořivostí. Naše dodávka spočívala v designu a dodávce zábradlí a madla podél schodiště s cílem citlivě doplnit barevně čistý interiér. Design spočívá v lehké montované jeklové konstrukci opatřené práškovou barvou, jež stojí přímo na hraně podlahy. To vyžadovalo předmontáž kotevních prvků do podlahy, podobně madlo při zdi vyžadovalo vymyslet poměrně složitou konstrukci tak, aby byl celek pro oko prostý jakýchkoliv montážních prvků.

Detail: Přestože madlo obsahuje osvětlení, není nikde vidět žádný šroub, madlo i bílé ocelové konzolky jsou tvořeny jen základním geometrickým tělesem bez tvarových kompromisů.

Cena 85.000,- Kč bez DPH a bez instalace osvětlení

Šternberk, dokončeno v roce 2017