18HCZ | Rámové zábradlí s pruty na galerii

Architektura střídmě, účelně a materiálově čistě řešeného rodinného domu pod beskydskými kopci pracuje v exteriéru i interiéru s černými ocelovými prvky, se dřevem v jeho přirozeném odstínu a plochami v odstínech bílé a šedé. Černá prášková barva ocelového zábradlí je v kontrastu se svým okolím, ve kterém kresba jeho prutové výplně vyniká. Součástí obou polovin zábradelních rámů je kotevní pásovina ve spodní části, díky níž je celek pevně přimontován do stropní desky, kterou zároveň kryje. Přesah přes hranu podlahy o 17 mm zároveň řeší i její vzhledné zakončení.

Detail: Přestože je prostřední zábradelní sloupek zdvojený, zachovává si stejný průřez jako sloupky krajní.

Cena 60.000,- Kč bez DPH

Brušperk, 2018