18KLK | Biodeskové zábradlí z běleného javoru

Pro přístup do horního podlaží řadového domku slouží betonové schodiště, které bylo původně opatřeno zcela nevyhovujícím zábradlím. My jsme jej strhli a dodali pevné, a do složitého tvaru schodiště jednoduché zábradlí tvořené biodeskami. Jsou opatřeny voskovým olejem s bílým pigmentem a černě zinkovanými, na míru zhotovenými šroubovými trny s podložkami.

Detail: Černě zinkovaná roznášecí podložka pod šroubem je zapuštěna do hmoty biodesky, vystupuje z plochy pouze vizuálně, nikoliv fyzicky..

Cena 110.000,- Kč bez DPH

Brno, dokončeno v roce 2019