19CER | Černovice

V rámci rozsáhlé rekonstrukce řadového rodinného domu jsme se podíleli na dodávce zámečnických výrobků. Okna, vrata a dveře jsme osadili hliníkovým, práškově lakovaným ostěním, ze strany ulice navíc doplněným o vestavěnou poštovní schránku. Na obě terasy jsme vyrobili a namontovali nerezová zábradlí s výplní lankovou sítí. Zhotovili jsme taktéž ocelovou nosnou konstrukci pro schodiště na zahradu a navrhli a dodali nerezovou konstrukci pro zastínění terasy plachtou a dřevěnými hranoly.

Brno–Černovice, dokončeno v roce 2023

Architekty stavby jsou PM architekti s. r. o., autory označených fotografií jsou Filip Šlapal a Lukáš Hausenblas