21JIL | Černé zábradlí ze čtyřhranu

Námi dodávané dřevěné schodiště s ocelovou nosnou konstrukcí (zakázka 20BLD) jsme doplnili o zábradlí z přesného plného ocelového čtyřhranu. Na zábradlí navazuje madlo zahnuté podél původní vyzdívky podél schodiště. Další schodiště do spodního podlaží doplňují dvě madla. Ta jsou taktéž zhotovena celá z tyčoviny jednoho průřezu se zapuštěným imbusovým šroubem pro rychlou demontáž. Design pracující se čtyřhranem navazuje na design zábradlí v sousední místnosti, které vede podél mlynářského schodiště. To také nese prvky našeho rukopisu (zakázka 20JIL).

Detail: Obě nohy zábradelního rámu dosedají na žulovou desku tvarově čistým spojem a přesto je zábradlí demontovatelné.

Cena 86.000,- Kč bez DPH

Blovice, dokončeno v roce 2021