21NDT | Nerezové zábradlí v Bašce

K betonovému schodišti vedoucímu k hlavnímu vstupu do rodinného domu jsme vymysleli tři zábradelní rámy z nerezových jeklů. Dva z nich jsou identické u schodiště a třetí svařený do tvaru písmene L lemuje malou podestu. Jako zábradelní výplň slouží prvky montovaného systému švýcarské značky Jakob. Povrchovou úpravou jeků je základový a svrchní nástřik práškovou barvou v černém odstínu s jemně drsnou strukturou.

Detail: Spodní sloupek zábradlí podél schodiště je umístěn až na druhém schodu, což umožnilo dát rámu symetrický tvar kosodélníku a také umístit spodní dvojice kotevních trnů tak daleko od sebe, aby byly rámy dostatečně tuhé.

Cena 60.000,- Kč bez DPH

Kunčičky u Bašky, dokončeno v roce 2022