21VSH | Prutové zábradlí v Heilbronnu

V této zakázce jsme dostali výjimečné zadání. Dodat zábradlí bez toho, aniž bychom prostor zaměřili a zaslat ho zákazníkovi tak, aby byl schopen ho do svého domu namontovat sám. Zábradlí tvoří dva k sobě šroubované rámy s prutovou výplní s lepenými dubovými madly. Součástí dodávky byla i dvě ocelová madla montovaná za zeď a podrobný návod na montáž každého prvku. Zábradelní výplň v podobě prutů z kulatiny je na svých horních koncích přisvařována do rámu z plné tyče, spodní konce jsou přisvařovány k soustruženým válečkům, jež jsou šroubovány do matic umístěných pod omítkou. Vše ocelové je opatřeno práškovou barvou v odstínu kovářské černi, šrouby jsou černě zinkovány.

Detail: Rohový sloupek je dělen na poloviny, každá o průřezu 50×10 mm. Šroubový spoj je v ose spoje obou plocháčů.

Cena 76.000,- Kč bez DPH

Heilbronn, dokončeno v roce 2022