22SVO | Sklárna Svojkov

Architektonicky promyšlenému prostoru nově postavené sklárny v Čechách dominuje vřetenové schodiště. Vede z prostoru na pomezí dílny a obytné zóny na galerii sloužící jako odpočinková místnost. Požadavkem architektů bylo dodat schodiště co nejvíce vzdušné a se zábradelní výplní odpovídající lehkosti schodišťového ramene. Celek je nerozebiratelně svařen a natřen odolným nátěrem, na konstrukci nenajdete žádný šroubový spoj.

Detail: Sloupky zábradlí na galerii vycházejí přímo ze stojiny kotevního profilu, spoj trubky a plocháče je pevný a elegantní.

Cena 270.000,- Kč bez DPH

Spoluautorem návrhu je studio www.tiarchitekti.cz

Svojkov, dokončeno v roce 2023