19NOV | Zábradlí ze šikmých plocháčů v kovářské černi

Zákazník a strojní inženýr v jedné osobě nás oslovil s jasným návrhem pro výrobu zábradlí. Pár alternativných návrhů a několik týdnů rozvažování přispělo k rozhodnutí pro působivější, stále však velmi geometricky strohý design. Přísné opakování šikmých plocháčů podtrhly ostře řezané drobné detaily montážních prvků. Tmavě šedý odstín kovářské černi v práškovém provedení dal vyniknout dojmu chladné ocele.

Detail: Zábradlí je tuhé díky důmyslnému montážnímu prvku skrytému v plném trojúhelníku, od nějž se dále odvíjí rozpal plocháčů.

Cena 71.000,- Kč bez DPH

Slatinice, dokončeno v roce 2019