19TUR | Antracitové rámy s pruty

Přes pečlivé zvažování několika návrhů způsobů kotvení zábradlí a druhů zábradelní výplně došli zákazníci k jeklovým rámům s výplní z ocelové kulatiny. Podobný princip jsme si už několikrát opakovali, vždy však s jinými detaily a s jinou kresbou prutů. I zde pruty opticky prochází z jednoho rámu do sousedního. Prášková barva dává vyniknout detailům perfektních svárů, na pohmat přívětivější charakter dostalo poměrně dlouhé zábradlí díky dubovým madlům.

Detail: Na jednom z rámů v horním podlaží jsou pruty zalomeny půdorysně do písmene L aniž by měl rám v tomto zlomu nějaký sloupek.

Cena 183.000,- Kč bez DPH

Turnov, dokončeno v roce 2020