19STP | Vřetenové schodiště s dubovou biodeskou

Do nepříliš prostorné předsíně velkého rodinného domu bylo původně navrženo schodiště s velmi masivním zábradlím. My jsme jeho základní tvar šroubovice ponechali díky nahusto umístěným tyčím zábradelní výplně, které dojem stuhy vinoucí se kolem sloupu vytváří. Zábradlí je však do velké míry průhledné a celek, byť velkorysých rozměrů, nepůsobí tak hmotně. Díky odříznutí části betonové galerie jsme posunuli osu schodiště do toho pravého místa. Schodiště dostalo lepené nášlapy z olejované dubové biodesky a nátěr válečkem a štětcem v odstínu kovářské černi.

Detail: Zábradelní výplň je ve spodní části zakončena tak, aby spojnice tyčí tvořila pomyslnou spirálu rovnoběžnou s madlem. Zábradelní výplň tak tvoří poloprůhlednou stuhu vinoucí se kolem sloupu.

Cena 340.000,- Kč bez DPH

Ostrava, dokončeno v roce 2019